De kwekerij 1 | 2182AG Hillegom | 06-10433732


Welkom


Er zijn diverse redenen waarom aanpassingen in uw voedingspatroon wenselijk zijn. Het kan zijn dat uw arts u aanraadt, en doorverwijst, om met de hulp van een diëtist uw cholesterolgehalte of bloeddruk omlaag te krijgen. Mogelijk heeft u overgewicht of juist een te laag gewicht. U kunt ook zelf het initiatief nemen om naar de diëtist te gaan. Dit kan als u bijvoorbeeld ondersteuning wilt bij het volgen van een dieet, omdat u begeleiding wilt bij uw voedselallergie of meer variatiemogelijkheden wilt in uw diabetesdieet.

De diëtist is de specialist op het gebied van professionele dieetadvisering en heeft de HBO opleiding voeding en diëtetiek afgerond.
Als u twijfelt of een diëtist voor u iets kan betekenen kunt u altijd even vrijblijvend contact opnemen zodat we samen kunnen overleggen of een afspraak in uw situatie zinvol is.
Bij Care & Cure dieetadvies en coaching bent u verzekerd van een respectvolle, betrokken en professionele benadering waarbij u privacy gewaarborgd is.


Voor wat Corona betreft zijn de spreekuren op de praktijk hervant. Videogesprekken of belconsulten blijven echter ook mogelijk. Als u of uw huisgenoten symptomen hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38°C) of als u korter dan 2 weken genezen bent van corona blijft u thuis. Laat dit even vooraf weten, de afspraak wordt dan omgezet in een videogesprek of belconsult. U kunt ook vooraf om een videogesprek of belconsult vragen als u zelf liever niet naar de praktijk wilt of kunt komen, de reden doet er niet toe.

  • Kom op tijd op uw afspraak (niet te vroeg of te laat) om drukte in de wachtkamer te voorkomen.
  • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak, indien noodzakelijk mag één begeleider mee.
  • We houden 1,5 meter afstand.

Taillemeter


Als U van uw diëtist een taillemeter heeft gekregen kunt U zelf beoordelen in welke categorie uw gewicht valt door in de onderstaande tabel uw BMI of tailleomvang af te lezen. De BMI kunt u bepalen door het grootste witte schijfje te draaien totdat uw gewicht tegenover uw lengte staat.
Uw diëtist


Ik ben in 1993 in Den Haag afgestudeerd aan de HBO opleiding Voeding & Diëtetiek. Sindsdien heb ik altijd als diëtist gewerkt in verzorgings- en verpleeghuizen en bij diverse thuiszorgorganisaties. In die jaren heb ik zowel individuele adviezen gegeven aan cliënten maar ook veel voorlichtingsactiviteiten in groepsverband, workshops, themabijeenkomsten en cursussen van kinderen tot senioren.

Deze jarenlange ervaring zet ik nu al sinds 2007 met veel enthousiasme in bij mijn zelfstandige praktijk. Sinds juni 2016 ben ik gevestigd in het mooi verbouwde medisch centrum “de Kwekerij”. Een praktijk op een prettige locatie met diverse medische disciplines. Ik hecht veel waarde aan een goede verstandhouding en samenwerking met u en uw eventuele andere zorgverleners zodat we gezamenlijk tot een goed passend advies komen.

Om kwalitatief goede zorg te leveren is het naast ervaring belangrijk om vakkennis op peil te houden d.m.v. het volgen van bijscholingen en opleidingen. Mijn inschrijving in het kwaliteitsregister van paramedici waarborgt dit, tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Dietisten.

Ik vind het fantastisch om te zien dat met een gezonde voeding of een dieet op maat en gezonde leefstijl heel veel gezondheidswinst is te behalen. U voelt zich beter en vaak kunnen complicaties worden voorkomen. Ik help u graag dit doel te bereiken met een no-nonsense aanpak waarbij “terug naar de basis” met zoveel mogelijk onbewerkte en pure producten het uitgangspunt is. Vandaar dat mijn praktijk is aangesloten bij Puur Gezond.

Tot ziens in mijn praktijk!

Lenneke Elderbroek

Behandeling


De spreekuren zijn uitsluitend op afspraak in het Medisch Centrum "de Kwekerij" in Hillegom op dinsdagmiddag, woensdagmiddag, woensdagavond uitsluitend (video) consulten en vrijdagochtend.

In noodzakelijke gevallen en op indicatie van de arts kan ik u ook thuis bezoeken.

Gedurende het eerste consult worden gegevens van u verzameld of u heeft deze zelf al via een online toegestuurde vragenlijst ingevuld. Het betreft gegevens zoals de hulpvraag, het gewoonlijke eetgedrag, uw leefstijl en medische gegevens. Op basis van deze gegevens wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld, zodat de adviezen en richtlijnen aansluiten bij uw persoonlijke situatie.

In de vervolgconsulten zult u begeleid worden zodat u gemotiveerd de doelen van het behandelplan kunt nastreven.

Tijdens de begeleiding komen ook praktische adviezen en tips over variatiemogelijkheden, dagmenu's en uit eten gaan aan bod. Hierbij is het uitgangspunt de PuurGezond piramide Uiteindelijk is het streven dat u met de opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig met uw dieet om kunt gaan.

Contact
Lenneke Elderbroek | Diëtist Care & Cure
06 – 10 433 732 | ma-di-wo-vr 9:00 – 17:00
Locatie en post | de Kwekerij 1 2182 AG Hillegom
Spreekuur | dinsdag-woensdag-vrijdag
IBAN rekeningnummer | NL63 RABO 0136717705Privacy en klanttevredenheid


Neemt U deel aan onze PREM enquête? Care & Cure wil u en andere cliënten graag zo goed mogelijk van dienst zijn en is erg benieuwd naar uw ervaringen met de zorgverlener. Daarom nodigen wij u maximaal 1 x per jaar uit om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek (PREM, patient reported experience measure) De vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorgverlening zoals u deze ervaren heeft. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 4 à 5 minuten en wordt (indien gewenst) anoniem uitgevoerd door qualiview. Ook hierbij geldt dat de verwerking voldoet aan de privacy wetgeving en niet voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan nodig ik u van harte uit dit bij mij kenbaar te maken teneinde de klacht op te lossen en de vertrouwensrelatie te herstellen. Als wij er desondanks niet gezamenlijk uitkomen kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Klachtenregeling Paramedici door het invullen van dit digitale klachtenformulier.

U kunt hier de privacyverklaring inzien volgens de AVG-wet.