De kwekerij 1 | 2182AG Hillegom | 06-10433732


Basisverzekering


Dieetadvisering wordt vanuit de basisverzekering vergoed voor 3 uur per jaar. Houdt u er alstublieft rekening mee dat dit ten laste gaat van het verplicht eigen risico, boven de 18 jaar!

De tijd die in rekening wordt gebracht bestaat uit de tijd die op het spreekuur voor u is gereserveerd (directe tijd) en uit een gedeelte die besteed wordt aan het uitwerken van het consult (indirecte tijd). Als u in aanmerking komt voor vergoeding gelden de contracttarieven van uw zorgverzekeraar. Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Download de tarievenlijst en de algemene voorwaarden

Ketenzorg


Dit eigen risico en maximum van 3 uur per jaar geldt niet als u bent verwezen door de huisarts in het kader van éen van de volgende ketenzorgprogramma’s ;

  • Diabetes Mellitus
  • CVRM , verhoogd risico op hart-en vaatproblemen, b.v. hoge bloeddruk en hoog cholesterol
  • COPD , luchtwegproblematiek

Een ketenzorg programma is een samenwerkingsverband tussen uw huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts en de diëtist.

Aanvullende verzekering


In aanvulling op de 3 uur aanspraak vanuit de basisverzekering is het mogelijk dat u recht heeft op meer uren dieetadvisering. Kijk hiervoor goed uw polisvoorwaarden na van uw aanvullende verzekering. Klik hier voor een vergoedingenoverzicht van alle verzekeraars en hun reguliere aanvullende verzekeringen.

In alle gevallen is een verwijsbrief van een arts noodzakelijk.

De vergoedingen worden direct met uw verzekering geregeld, met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten.

Indien u door het aantal uren vergoede zorg heen bent kunt u verdere zorg direct met de diëtist verrekenen. U ontvangt dan een rekening met consult kosten.

Verhinderd


Voor een optimaal begeleidingstraject is het van belang de gemaakte afspraak na te komen. Natuurlijk kan het voorkomen dat dit door omstandigheden niet lukt. In dat geval verzoek ik u dringend dit zo snel mogelijk door te geven zodat het begeleidingstraject voor u weinig vertraging oploopt en voor andere cliënten de wachttijd zo kort mogelijk blijft. Dit kan telefonisch, eventueel voicemail inspreken, via WhatsApp of email. Houd er rekening mee bij het verzetten van een consult dat een volgend consult mogelijk pas enige weken tot maanden later plaats kan vinden.

Als u het begeleidingstraject wilt stoppen of opschorten stel ik het op prijs als u telefonisch contact opneemt.

Indien u minimaal 24 uur van te voren afzegt hoef ik de kosten voor de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen. Zorgverzekeraars vinden het uw eigen verantwoordelijk tijdig af te zeggen en vergoeden kosten voor gereserveerde tijd niet.